• head1
  • head2
  • head3
  • head4

Quà Lưu Niệm

Tạp dề 1
Tạp dề 1Thêu trên nền vàng và nâu - 20$

Tạp dề 1
Tạp dề 2
Khăn quàng 1
Khăn quàng 2
Khăn quàng tơ
Khăn quàng tơ - các mẫu khác nhau - 25$/1 cái
Áo tím 1
Áo tím 2
Bóp cầm tay 1
Bóp cầm tay 1Thêu trên nền tím - 8$

Bóp cầm tay 1
Bóp cầm tay 2
túi đeo 1
Viết gỗ
Móc khóa gỗ - 3$
Logo DHGL8 nam châm
Dù 1
Dù 1Dù dài lá phong trên nền đen - 15$

Dù 1
Dù 2
Dù 3
Dù 4

Lưu ý: Giá bán không cố định và tính theo CAD