• head1
  • head2
  • head3
  • head4

Quỹ giúp đỡ các cựu Giáo sư neo đơn tại Việt Nam

Ban Tổ chức Đại hội Gia Long Thế giới kỳ 8 dành riêng một ngân quỹ để giúp các cựu giáo sư neo đơn tại Việt Nam trong vòng 3 năm. Quỹ đã được trích ra và gửi về Việt Nam 2 đợt và một vài lần gửi bất thường theo danh sách dưới đây. Danh sách này sẽ được cập nhật theo hạn kỳ.

 

dot 12